PROVALKON

Projektinjohto | Rakennusvalvonta | Konsultointi

AMMATTIMAINEN JA LUOTETTAVA.

SINUN PARHAAKSI!

Provalkon tarjoaa erilaisia rakennusalan palveluita monipuolisesti. Palveluitamme ovat muun muassa vastaava työnjohto, pääsuunnittelu sekä kosteudenhallintakoordinaattorin palvelut. Lue lisää palveluista sivultamme!

Jo 20 vuoden kokemus rakentamisesta erilaisissa rooleissa tuo osaamisemme sinun käyttöösi. Autamme myös rakennusliikeitä ja taloyhtiöitä hankekehityksen tehtävissä.

Palvelut

agsdix-null

Pääsuunnittelu

Pääsuunnittelija toimii koko hankkeen vetäjänä. Hän vastaa tontille sijoittamisesta ja korkeusasemista sekä energiavalinnoista sekä erityissuunnittelijoiden työstä ja suunnitelmien yhteensovittamisesta.


Lue lisää

Pääsuunnittelija on yksi rakennushankkeeseen ryhtyvät luottohenkilöistä. Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että suunnitelmat ovat oikeellisia sekä lainmukaisia. Rakennuslupavalmistelussa pääsuunnittelija kokoaa lupaa varten tarvittavan aineiston ja hakee rakennusluvan rakennuttajan myöntämällä valtakirjalla rakennuttajan nimiin.

agsdix-null

Vastaava työnjohto

Vastaavan työnjohtajan palvelua omakotirakentajalle, että talosi tulee rakennettua turvallisesti ja rakennusteknisesti oikein.

Lue lisää

Vastaavan työnjohtajan rooli omakotirakentajalle on hankkeen onnistumisen kannalta hyvin tärkeä. Vastaava työnjohtaja on vastuussa siitä, että rakennus toteutetaan lakien ja asetusten ja hyvän rakennustavan mukaisesti sekä ennen kaikkea turvallisesti.

Säännölliset tarkastuskäynnit ja niistä tehtävät viikkoraportit pitävät rakentajan tietoisena siitä, miten rakennustyöt edistyvät työmaalla. Olen auttamassa ja neuvomassa rakentajaa taloprojektiin liittyvissä asioissa. 

agsdix-null

Kosteuskoordinointi

Kosteudenhallintasuunnitelmat ja Kuivaketju-10:n mukaiset kohdekohtaiset kosteudenhallintariskilistat omakotirakentajalle ja yrityksille.

Lue lisää

Kosteudenhallintasuunnitelmat ja Kuivaketju-10:n mukaiset kohdekohtaiset kosteudenhallintariskilistat ja niiden käyttöönoton seuranta suunnittelussa ja työmaatoteutuksessa. Päätehtävänä on valvoa ja ohjata Kuivaketju10:n toteutumista koko rakennusprojektin ajan.

agsdix-null

Rakennusvalvonta

Ammattimaista rakennusvalvontaa omakotitaloista kerrostaloihin ja toimitiloihin.

 

 

Lue lisää

Omakotitalorakentajan valvojana ja hankkeen seuraajana olemme varmistamassa, että kotisi tulee rakennettua sovitulla tavalla asetusten, suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Jo 20 vuoden kokemus rakentamisesta kirvesmiehen, suunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävistä antaa näkökulmaa siitä, kuinka rakennetaan toimivilla ratkaisuilla aikaa kestävä lopputulos.

Suuremmissa kohteissa palvelemme rakennusliikkeitä ja rakennuttajia työkohteen valvojana. Palvelemme myös taloyhtiön osakkaiden edunvalvojana RS-hankkeissa.

Projektipalvelut

agsdix-null

Projektinjohto

Projektinjohtopalvelua ja projektinjohtourakointia pieniin tai suuriin hankkeisiin haluamassasi laajuudessa.

Lue lisää

 

Projektinjohtopalvelu on erinomainen vaihtoehto niille rakennuttajille, joilla ei ole omia resursseja hankkeen käynnistämiseen ja läpiviemiseen. Konsulttina autamme tilaajaa valitsemaan suunnittelijat ja työmaaorganisaation, ohjaamme suunnittelua ja teemme hankinnat. Päätöksenteko säilyy tilaajalla ja kaikki hankinnat tehdään tilaajan nimiin. Projektinjohtopalvelussa laskutamme kiinteän summan palveluistamme.

Projektinjohtourakoinnissa urakoitsija ja tilaaja sopivat asioista yhdessä koko hankkeen ajan. Hankkeen läpinäkyvyys tilaajan ja urakoitsijan välillä mahdollistaa erilaiset toimenpiteet hankkeen aikana. Tilaajalle projektinjohtourakoimalla tehdyt hankkeet ovat usein edullisempia kuin perinteisillä urakkamalleilla. Urakoitsijan mukanaolo heti suunnittelun alkuvaiheessa suunnittelun ohjauksessa tuo osaamisen ja kokemuksen tilaajan hyödyksi kustannussäästöinä.

Projektinjohtourakoinnissa urakoitsijan palkkio muodostuu projektinjohtopalkkiosta, jonka urakoitsija lisää hankkeeseen kertyneisiin kuluihin. Kustannustavoitteen alituksesta tai ylityksestä sovitaan jakosuhde, jolla säästöt tai ylitykset jaetaan urakoitsijan ja tilaajan kesken.

Kysy lisää projektinjohtourakoinnista tai projektinjohtopalvelusta!

agsdix-null

Projektikonsultointi

Konsultointia kaikenlaisten hankkeiden hankesuunnittelussa, kilpailuttamisessa, tarjousten vertailussa ja neuvotteluissa.

Lue lisää

Konsultointia kaikenlaisten hankkeiden hankesuunnittelussa, kilpailuttamisessa, tarjousten vertailussa ja neuvotteluissa.

Hanke voi olla pientalo, kerrostalo tai toimitila.

agsdix-null

Kiinteistö- ja hankekehitys

Yksityisille tontin omistajille, taloyhtiöille ja muille kiinteistön omistajilla selvitykset omistamasi kiinteistön kehityspotentiaalista.

Lue lisää

Yksityisille tontin omistajille, taloyhtiöille ja muille kiinteistön omistajilla selvitykset omistamasi kiinteistön kehityspotentiaalista. Se voi olla purkavaa täydennysrakentamista tai täydentäen olemassa olevaa tonttia tai se voi olla vanhan remontointia. Palvelussa käymme yhdessä läpi tavoitteita selvitykselle ja laadimme suunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi. Autan kilpailutuksen järjestämisessä ja kaupallisissa neuvotteluissa.

Asunto- ja toimitilarakentamiseen keskittyvän rakennusliikkeen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja kehitys ratkeaa sen mukaan kuinka hyviin tontteihin rakennusliike saa omistus- tai hallintaoikeuden. Autan rakennusliikeitä kartoittamaan potentiaalisia rakennuspaikkoja vuosien kokemuksella asunto- ja toimitilarakentamisen tontinhankinnasta.